Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти
Умови приймання дітей до закладів загальної середньої освіти
Ми в соцмережах - Facebook!
is bluehost good

Семінари-тренінги для вчителів, які будуть працювати з учнями 1-х класів за новим Державним стандартом початкової освіти у 2021/2022 навчальному році

Реформування початкової освіти - перший крок у рамках впровадження Нової української школи, без успіху якої неможливі щасливе життя молодих громадян України у ХХІ сторіччі. 1 вересня 2018 року стартував новий етап у реформуванні сучасної української освіти та створенні Нової української школи - школи XXI століття, основними засадами якої є переорієнтація навчання із засвоєння величезної суми знань на освоєння компетентностей та вмінь їх практичного застосовування; формування ставлень та цінностей, навичок для вирішення життєвих проблем.

Усі першокласники нашої країни у 2018/2019 навчальному році стали здобувачами І рівня загальної середньої освіти за новим Державним стандартом (постанова Кабінету Міністрів від 21.02.2018 № 87), основними засадами якого є: презумпція талановитості кожної дитини, визнання цінності дитинства, розвиток вільної особистості, радість пізнання, здоров’я та безпека.

Роль учителя у реформування сучасної освіти є надзвичайно важливою і відповідальною. Адже саме він, є тією рушійною силою, від якої залежить втілення у життя концептуальних завад Нової української школи. Найвідповідальніші завдання Нової української школи зможе виконати лише той педагог, який здатний упродовж життя підвищувати свій рівень професійної компетентності та педагогічної майстерності.

З метою підготовки учителів до впровадження реформи, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи», наказу комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» від 17.05.2019 № 66/01-06 «Про проведення навчальних сесій та семінарів з підготовки педагогічних працівників закладів освіти області до роботи в умовах Нової української школи», наказу відділу освіти від 21.05.2019 № 53/01-16 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти міста для роботи в умовах Нової української школи» у період з 12 по 23 серпня 2019 року на базі Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П. Бажана (директор Сокирський В.В.) проведено очну сесію за 60-годинною програмою для 50 учителів початкових класів ЗЗСО міста Умань та 5 учителів початкових класів ЗЗСО Паланської ОТГ, які будуть працювати з учнями 1-х класів за новим Державним стандартом початкової освіти у 2021/2022 навчальному році.

Навчання відбувалося у формі семінарів-тренінгів, які проводили регіональні тренери методист з навчально-виховної роботи методичного кабінету відділу освіти Осіяненко Н.М. та заступник директора з навчально-виховної роботи Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П. Бажана Миколайко О.В., які змістовно та цікаво організували роботу з вчителями, використавши інтерактивні форми активного навчання, що сприяло глибокому засвоєнню знань та формуванню практичних умінь з питань організації освітнього процесу з учнями початкових класів в умовах впровадження Нової української школи.

1

1

Під час проведення очної сесії учасники семінарів-тренінгів детально опрацювати зміст Концепції Нової української школи, нового Державного стандарту початкової освіти, Типової та модельної навчальних програм; ознайомились з чинниками якісної сучасної освіти, новими професійними ролями вчителя, особливостями розвитку дітей 6-7- річного віку та практикою проведення «ранкових зустрічей», основними принципами «Педагогіки партнерства», основами інклюзивної освіти, особливостями організації освітнього середовища, забезпечення тематичного та діяльнісного підходів до організації інтегрованого навчання, оцінювання навчальних досягнень учнів.

Особливий інтерес у вчителів викликала тема «Гра по-новому навчання по - іншому з LEGO», під час вивчення якої були практично засвоєні питання щодо використання освітнього потенціалу гри з LEGO, методик компетентнісного навчання «Шість цеглинок», роботи з LEGO System та проектної діяльності учнів.

1

1

Під час семінарів-тренінгів учителі брали активну участь у обговоренні питань, що розглядалися, шляхом участі у «Мозковому штурмі», «Керованій лекції», інтерактивних вправах «Криголам», «Джигсоу»; виконували цікаві завдання під час проведення «Ранкового кола»; вчилися створювати «Асоціативний кущ», «Сенкан»; порівнювали матеріал за допомогою «Діаграми Венна»; працювали з таблицею «Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався»; ознайомилися з методикою створення правил класу та проведення кінезіологічних вправ, руханок; ділилися своїми враженнями від занять у «Щоденнику вражень» та виконували цікаву практичну роботу із створення лепбуку, інтелект-карти.

1

1Навчання пройшло у дружній атмосфері. Працюючи у інтерактивних локаціях, учасники семінарів-тренінгів генерували креативні ідеї, активно включалися у роботу під час проведення керованих лекцій, дискусій та презентацій, проявляли творчий підхід до вирішення поставлених завдань, виконання практичних завдань, вправ та рольових ігор, що сприяло підвищенню фахового рівня та професійної майстерності вчителів початкових класів.

Відділ освіти Уманської міської ради © 2019