Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти
Умови приймання дітей до закладів загальної середньої освіти
Роз'яснення нових положень про повну загальну середню освіту і як зміниться освіта у місті Умань
is bluehost good

Про НУШ у початкових класах м. Умані

          Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і науки України, головна мета якої – створення школи XXI століття, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання а й вміння застосовувати їх у житті.

Про етапи реформування освіти

          Реформа сучасної освіти розрахована на тривалий період і буде здійснюватись до 2029 року упродовж 3-х етапів: І етап 2017-2018 рр., ІІ етап - 2019-2022 рр., ІІІ етап – 2023-2029 рр. Основні засади реформи шкільної освіти викладено у Концепції Нової української школи.

            Реформування Нової української школи розпочалося 1 вересня 2018 року із запровадження нового Державного стандарту початкової освіти, яким визначено навчальні цикли для учнів початкової школи: І-й – для  учнів 1-2 класів, ІІ-й - для учнів 3-4 класів.

Про компетентності

            Якими компетентностями оволодіють учні, навчаючись у школі? Державним стандартом визначено 11 ключових компетентностей, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, що допомагають особистості успішно реалізуватися у житті.        Спільними для усіх ключових компетентностей є наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Про навчальні програми в школах м. Умані

            У 2020/2021 навчальному році в місті Умань за новим Державним стандартом будуть навчатися учні 33-х перших, 33-х других та 37-и третіх класів у відповідності до освітніх програм закладів загальної середньої освіти, укладених на основі Типових освітніх програм, що мають гриф МОН України, а саме:

          - під редакцією О.Я. Савченко у НВК-міській гімназії;

          - під редакцією Р.Б. Шияна у школах №№ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14,    НВК №№ 1, 17, 24, НВК № 7-колегіумі, НВК № 10 - медичній гімназії;

          - за програмою «Інтелект України» у 7 закладах освіти: школах №№ 3, 5, 9, 11, 14, НВК № 7-колегіумі, НВК № 24.

           Для учнів 1-3 класів окремими навчальними предметами залишаються: «Мова», «Математика», «Іноземна мова», «Фізкультура», «Мистецтво». За програмою під редакцією Р.Б. Шияна інтегрований курс «Я досліджую світ» у 1-2 класах охопить 7 освітніх галузей: мовно-літературну, математичну, природничу, технологічну, соціальну і здоров’язбережувальну, громадянську та історичну, інформатичну, за програмою О.Я. Савченко - 3 освітні галузі: природничу, соціальну і здоров’язбережувальну, громадянську та історичну. У 3-4 класах інформатична освітня галузь буде реалізована через окремий предмет «Інформатика».

Про форми навчання у початковій школі

Форми організації освітнього процесу, які використовують у своїй роботі уманські вчителі є надзвичайно різноманітними. Це екскурсії, квести, змагання, уроки серед природи, проєкти. Місцем проведення уроків є не тільки класна кімната, спортивний зал та майданчик, а й актова зала, шкільний коридор, музей, галявина у шкільному парку (сквері, лісі) тощо.

 

 


 

 

 

Про оцінювання навчальних досягнень учнів

          У 2019/2020 навчальному році вчителі здійснювали виключно формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів, яке передбачало спостереження за досягненнями учнів під час виконання завдань та схвальну оцінку їх діяльності. Замість табеля батьки отримали оригінал свідоцтва досягнень учня, підписаний ними та вчителем, а завірена копія залишилася для зберігається в особовій справі учня у школі. Інформація про навчальні досягнення учнів є конфеденційною, тому обговорювалася лише з батьками дитини.

            03 липня 2020 року МОН України опубліковано та винесено на обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти». Зміни стосуються критеріїв оцінювання результатів навчання учнів початкових класів. Зокрема, у 1-2 класах буде застосовуватися вербальна характеристика особистих досягнень та результатів навчання учнів; у 3-4 класах та першому семестрі 5 класу оцінювання здійснюватиметься за шкалою, що визначатиме початковий,  середній,  достатній та  високий рівні.

            Реформування Нової української школи триває і успішно втілюється в роботу закладів загальної середньої освіти нашого міста завдяки спільним зусиллям та творчій співпраці учителів, учнів та їх батьків. В 2021/2022 навчальному році реформування початкової освіти буде завершене. Дякуємо всім учасникам освітнього процесу за активну співпрацю у реалізації концептуальних засад Нової української школи. Бажаємо творчих успіхів, невичерпної енергії та нових звершень.

 

Відділ освіти Уманської міської ради © 2019