• забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти;

  • створення рівних умов для реалізації ґарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

  • забезпечення розвитку системи освіти;

  • здійснення контролю за дотриманням законодавчих актів з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

  • забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності в місті;

  • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

  • формування наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.

Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради © 2021