Місія:
Створювати інтелектуальне та культурне середовище, сприяючи розвитку особистості та творчої самореалізації громадян у місті Умань через надання якісної та доступної освіти, розбудову культурної ідентичності та підтримку активної громадської участі.

Візія:
Стати лідером у сфері освіти та гуманітарної політики, сприяючи розквіту громади, яка базується на знаннях, толерантності та творчості. Наша візія - це місто, де кожен громадянин має можливість розвивати свій потенціал та внести вагомий внесок у розвиток суспільства.

Цінності:
1. Якість: Ми прагнемо до вищих стандартів якості в наданні освітніх та культурних послуг для задоволення потреб наших громадян.
   
2. Доступність: Ми віримо в універсальний доступ до освіти та культури для всіх верств населення, незалежно від соціального статусу чи матеріального благополуччя.

3. Творчість та Інновації: Ми підтримуємо та сприяємо творчому розвитку як ключовому елементу успішного освітнього та культурного процесу.

4. Толерантність: Ми прагнемо до створення відкритого та толерантного середовища, де кожен може вільно виражати свою індивідуальність та переконання.

5. Співпраця: Ми визнаємо важливість партнерства з громадою, закладами освіти та спорту, культурними установами та іншими стейкхолдерами для спільного досягнення цілей та вирішення завдань.

6. Інклюзія: Ми прагнемо до створення середовища, де кожна людина, незалежно від своїх особливостей чи потреб, має можливість здобути повноцінну освіту та брати участь у культурному та спортивному житті міста.

Ці цінності визначають наш підхід до управління освітою та гуманітарною політикою, керуючи нашими діями та розвиток міста в цілому.  

 

 

 

 

 

Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради © 2024

Offcanvas